Rüyada gemi görmek

ruyada gemi grmekGemi rüyalari birkaç şekilde yorumlanır. İçi aydınlık temiz bir gemi, işlerde başarıdır. Pis ve bakımsızsa işlerin bozulacağına delalet eder. Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır.

Rüyada gemi görmek üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya kıtlık içinde bulunan kimse için kurtuluştur. Geminin karada görülmesi kurtuluşa yaklaşmaktir. Rüyada gemiyi karaya çeken kimse, namussuz olur. Salih kimselerle gemiye bindiğini gören kimse, hidayete erer ve Allah (c.c.) onu affeder. Gemiden çıksa, o kimse saadete erer ve düşmanından kurtulur. Geminin battığının görülmesi, selametle yapilan yolculuktur. Boş gemi ticaret yönünden kazanç ve faydadır. Bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi, onun selamet içerisinde yolculuk yapmasına işaret eder. Kendisini demirlemiş bir gemide görmek, hapiste yatacağına işarettir. Ailesi ve dostlarıyla gemiye bindigini gören kimse izzet, güzellik, hayır ve berekete işarettir ve düşmanların kötülüğünden kurtulur. Bir yelkenle denizi geçtigini gören kimse, üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir iş yapar. gemide gittigini görmek, bütün insanlar hakkinda hayra delildir. Eğer sıkıntılı ve ızdıraplı bir şekilde giderse, ona gelecek üzüntü ve sıkıntıya işaret eder. Geminin parçalandığını ve içinde bulunanların da perişan olduğunu görse, bu rüya bütün insanlar için iyi sayılmaz. Gemi ile denizde gitmeye kadir olamadığını görse, bir topluluk tarafından onun hapsedilmesine, işlerinin durgunluğuna,  isaret eder. Bir kimse geminin kan üzerinde gittiğini görse, zinaya işaret eder. Bekar olan birisi bir gemi satın aldığını görse, evlenir. Geminin dümeni, onu elinde gören kimse için ilme işaret eder.

Havada giden gemiye bindiğini gören kimsenin, ölümüne işaret eder. Gemide olduğunu gören kimse, ahiret azabı ve dünya korkusundan kurtulur. Bir kimse deniz kenarında olduğunu ve denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir şekilde gittiğini görse, bu rüya bütün insanlar için hayır ve yolculuğa, yolcu olan birisinin de yolculuktan dönmesine işaret eder. Bazen bu rüya, deniz tarafından gelecek haberlere işaret eder. Gemilerin yukarı doğru çıktıklarını görse, geç olarak meydana gelecek hayra işaret eder. Eğer aşağı inerlerse hayrın çabucak meydana geleceğine işaret eder. Geminin halatları borç sahiplerine işlerin düğümlenmesine, eşya ve yeminli delil getirmeye işaret eder. Geminin baş tarafı da gemi sahibine işaret eder. Bazıları da gemiye binen kimseye aniden zarar isabet eder, dediler. Bir kimse gemi içinde bir şey bulsa, mal isteyen için servete, bekar için evlenmeye işaret eder. Fırtınalı bir zamanda gemide bulunduğunu ve bu ızdırap ve sıkıntıyı teskin ettiğini gören kimse için herkesin itaat edeceği bir güce işarettir. Gemi, helak olmaktan kurtaran salih amellere, mesleğinde ilerlediğine işaret eder. Gemi, ölünün tabutuna, mesleğini değiştirmeye, bayram ve cuma namazı gibi farz ve sünnet namazları terk ekmeğe işaret eder. Gemi bazen de mescide, halkın toplandığı çarsı ve pazara işaret eder. Rüyada görülen gemiler, hz. peygamberin (sav) ailesine sevgi duymaya işarettir. Gemi ayık olarak girip sarhoş olarak çıktığı meyhaneye de işaret eder. Gemi, çok ilme, düşmandan kurtulmaya ve fakirin zengin olmasına işaret eder. Geminin dağa oturması, düşmandan kurtulmaya, karaya oturması ise kavuşulması mümkün olmayan şeyi istemeye işaret eder. Bazen de bu rüya sıkıntı ve tehlikelerden kurtulmaya işaret eder. Vazifesinden alınmış bir kimse gemiye bindiğini görse, denizin miktarına göre bir yere tayin edilir ve onun makamı geminin sağlamlığı ve genişliği kadardır.

 

Gemi battığında bir ağaç parçasına yapıştığını gören kimse devlet büyüğünün gazabına uğrar ve görevden alınmak derecesine gelir. Sonra korktuğu şeyden kurtularak tekrar vali olur. Eğer tüccar ise malı eksilir. Gemide olduğunu gören kimse halkın ellerinde olur. Bazıları da gemi, üzüntü, keder, hastalık veya hapisliktir, dediler. Geminin demirden veya bakırdan olması, geminin işaret ettiği kimsenin ömrünün uzun olmasına veya rahatlığının devam etmesine işaret eder. Bazısının demirden ve bazısının da ağaçtan olması, geminin işaret ettiği kimsenin şüpheli olmasına işaret eder. Rüyada gemiyi yediğini ya da yuttuğunu gören kimse, geminin kazancını yer veya faydalı bir mirasa kavuşur. rüyada Nuh'un gemisini görmek, ferahlık, sürür ve yağmurun yağmasına işaret eder. Ancak rüyayı görenler zalim iseler, kıtlık ve belaya işaret eder. Nuh'un gemisini görmek, şiddetlerden kurtulmaya ya da bekar ise evlenmesine, rütbeye ve düşmana galip gelmeye işaret eder. Bazen de gemi, imanlı kimseleri cehennemden kurtaran doğru yola işaret eder. Hasta olan bir kimse ölü ile beraber gemiye bindiğini görse, o şahıs dünya fitnelerinden kurtulur. Bir öğrenci hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, bir alimle sohbet eder ve kendisini cehaletten kurtaracak bir ilmi ondan öğrenir. Borçtu bir kimse bu rüyayı görse, borcu ödenir, üzüntü ve kederi gider. Eğer ekonomik sıkıntı içinde bir kimse görse, Allah (c.c.) hatırına gelmediği bir yerden ona rizik ihsan eder.