STS (ship to ship) Operasyonunda Yavru Gemi, Ana Geminin Halatlarını Nasıl Mola Eder?

Ship to ship operasyonu, draft kısıtlaması nedeniyle büyük gemiden küçük gemiye yük transferi işlemidir. Tanker ve dökme yük gemilerinde yapılır. Akaryakıt taşıyan tankerlerde daha büyük önem arzeder.
Korunaksız limanlara yanaşan ve açıkta STS yapan büyük tankerler daha büyük dirençlere maruz kaldıklarından bağlamada tel halat kullanırlar. Tel halatın esnemesi yok denecek kadar az olduğu için bu halatların ucuna birkaç metrelik kuyruk halatı (sentetik halat) eklenir. Bu kuyruk halatı esneme payı olduğu için gerilimleri emerek gemi bünyesine verilecek zararı engeller.
Ana gemi yavru gemiye bu ağır olan tel halatını verir. Bu aşamada halat messenger (kılavuz) halatı vasıtasıyla yavru gemiye gönderilir ve babaya volta edilir. Bu halatı ayrılma manevrasında mola etmek ağırlığı yüzünden çok zordur. STS operasyonu ayrılma manevrasında ana geminin halatlarının mola edilmesi yöntemi aşağıda gösterilmiştir.
- 1 metrelik iki ucu kasalı naylon halat ucuna 30 cm’lik çubuk bağlanır ve bu düzenek baba üzerindeki mapaya bir kilit yardımıyla bağlanır.
- Ana geminin babaya volta halinde olan halatının bedenine kılavuz halatı üstteki şekildeki gibi sarılır ve ucuna çubuk sokulur.
- Daha sonra bu kılavuz halatı vira edilir ve boşalan halat kasası babadan fora edilir.
- Son olarak kılavuz halatı mayna edilir ve 1 metre sonra çubuk, kılavuz halatından çıkar ve halat serbest kalır.

Gemi Can Salı Yıllık Sertifikası

Certificate re-inspection for 4 sets of life rafts were dated 18-MAY-2013 and valid for 12 months, however equipment inventory pages showed expiry dates of rockets, hand flares, smoke signals and internal light battery to be FEB/2014.


4 adet can salı son yıllık kontrolü 18 Ekim 2013 tarihinde yapılmış ve 12 ay geçerliliği var. Ancak, can salı mevcut malzeme listesinde roket, el maytabı, duman kandili ve aydınlatma pilinin son kullanma tarihi Haziran/2014 olarak gözükmektedir.
Denetçi, inspection yaptığı tarihte can salı malzemelerinden roket, el maytabı, duman kandili ve aydınlatma pilinin son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etmiştir. 
imo a.761(18) resolution
Üstteki maddeye göre, verilecek 1 yıllık sürenin sonunda can salı içindeki malzemenin son kullanma tarihine 6 aydan daha az bir süre varsa bu malzemelerin değiştirilmesine gerek yoktur. Üstteki örnekte verilen sertifika 18 Ekim 2014 tarihine kadar geçerlidir. Can salı içindeki malzemelerin son kullanma tarihi ise Haziran 2014'tür. Ama Haziran 2014 tarihi ile Ekim 2014 olan sertifika bitiş tarihi arasında 4 ay vardır. Dolayısıyla kurallar içindedir.
Bunun gibi birçok gözlem denetçinin hatasıyla yazılabilir. Yanlış olduğunu düşündüğünüz tüm gözlemlere daha yazım aşamasında itiraz edin ve kayıtlara geçmesine müsade etmeyin.

Dünyanın Yedi Harikasından Biri; İskenderiye Feneri

İskenderiye Feneri'nin tahmini olarak çizilmiş grafiği
İskenderiye Feneri, Mısır'ın İskenderiye şehrinde inşa edilmiş; ancak günümüzde bulunmayan, antik çağın yedi harikası içinde günlük yaşam için kullanılan tek eser ve tarihte inşa edilmiş en yüksek deniz feneri. Yıkılmadan önce yapılan resimleri, dünyadaki deniz fenerlerine yüzlerce yıldan beri örnek olmuştur.
İnşaası MÖ 285-247 yılları arasında süren fener, bu devletin ilk iki kralı Batlamyus ve Soter tarafından Mısır'da İskenderiye Limanı'nın karşısındaki Pharos Adası üzerine yaptırılmıştı.
Üç bölümden oluşan fenerin mimarı Knidos'lu Sostratus'tur. Kaidesi ile birlikte 115-135 metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilen fener, beyaz mermerden yapılmıştı. İlk olarak sadece gündüz işareti olarak inşa edilen fener, daha sonra ışık veren fenere dönüştürüldü. Tepesinde bulunan, tunçtan yapılmış büyük bir ayna 70 kilometre uzaklıktan görülüyor ve limana giren gemilere rehberlik ediyordu. Bu aynanın gücü konusunda değisik rivayetler vardir; İskenderiye'ye saldırmaya hazırlanan Roma Donanması'nın bu aynanın gönderdigi ışınlarla yakılarak yok edildiği söylenir. 
Alt bölümü dikdörtgen şeklinde ve yaklaşık 55 metre yüksekliğindeydi. Orta bölüm, yukarıya doğru giden rampası olan bir silindir şeklindeydi. Yaklaşık 27 metre yüksekliğindeydi. Üst bölüm ise silindir şeklindeydi ve üzerinde alevin bulunduğu bir odası vardı. Bir dizi asansör yardımıyla yakacak odunlar bu odaya taşınırdı. Binanın en tepesinde ise Poseidon heykeli vardı.
Üst kısmı M.S. 956 yılında bir deprem ve fırtınada kopan fenerin gövde kısmı da 1303 ve 1323'de başka bir depremde yıkıldı. Depremler sonrası kalıntıları, Sultan Kayıtbay tarafından fenerin eski konumu üzerine inşa edilen, günümüzde hala ayakta duran Kayıtbay Kalesi duvarlarında kullanılmıştır.
Üzerinde inşa edildiği adadan dolayı Pharos olarak anılmış ve bu kelime bir çok dile yerleşmiştir. İspanyolca, Fransızca ve İtalyancada Pharos, deniz feneri anlamına gelmektedir.

Gemide İlişkilerin Bozulmasıyla Nasıl Başa Çıkılır?

Gemi düzeninde her şey en tepeden başlar. Eğer üst düzey yöneticiler (kaptan, 2. Kaptan, çarkçıbaşı) kendi aralarında iyi ilişkiler kuruyorsa, bütün gemi personeline güven verici bir mesaj gider: gemi emin ellerde tek bir hedefe yönelmiştir.
Bir tarafın diğerinin başarısızlığından yarar sağlaması yerine, iki tarafın da kazançlı çıktığı durumlar yaratmakla ilgilidir. Başka bir kişinin sizden farklı bir yaklaşıma sahip olduğunun farkına varmak bir başlangıç noktasıdır.
İyi çalışma ilişkisi, saygı, güven, dinlemek ve empatiyle ilgilidir:
Saygı 
Başkalarına gerçekten saygı gösterirseniz, onlar da size gösterir. Karşınızdakine saygı geliştirmenin ilk adımı, onların kattığı değer konusunda açık bir fikre sahip olmaktır.
Onların iyi yaptığı şeylerin bir listesini çıkarın. Olumsuz yanlarının olumlu yanlarının kaçınılmaz parçaları olup olmadığına bakı; hepimizin zayıf yanları olduğunu unutmayın. Kafalarının içine girip niyetlerini anlamaya çalışın. Kendileriyle diyalog geliştirin ve onları gerçekten dinleyin.
Bütün bunları yapmanıza rağmen söz konusu kişiye hala saygı duymuyorsanız ne yapabilirsiniz? Ancak öteki kişinin ahlak dışı bir tutum içinde içinde olduklarından kuşkulanıyorsanız böyle bir tutum alabilirsiniz.
Güven 
 Güven olmadan insanlar kuşkuya düşer, sinirli hale gelir, niyetleri bozulur ve kimi zaman da biraz paranoyak hale gelirler. Bütün zamanlarını her şeyi kontrol etmeye ve kendi yaptıklarının izlerini silmeye ayırırlar.
Peki güveni nasıl geliştirebiliriz? Başkalarına güvenirseniz onların da size güvenme olasılığı artar. Ama tutarlı olmanız gerekir, hem personele karşı davranış tarzınızda hem de sözünüzün eri olma konusunda. Bir şeyin önemli olduğunu söylüyorsanız, ona göre davranmalısınız, yoksa gemi personeli işinizin sözünüze uymadığını düşünecektir. Son olarak, vaat ettiğiniz şeyleri yapmanız gerekir. Eğer bütün bunları yaparsanız, güvenilir olduğunuzu tüm gemi personeline göstermiş olursunuz.
Dinlemek
 Tüm personelinizi dikkatle ve anlayışla dinleyin.Karşınızdaki kişinin duygu ve hislerini anlamaya çalışın. Kullandıkları sözcükleri tekrarlayarak, anladıklarınızı özetleyerek ve kontrol ederek onları dinlediğinizi gösterin.
Ayrıca karşınızdaki kişinin söylediklerine tepki gösterin. Bu onu her zaman onaylamak zorunda olduğunuz anlamına gelmez, sadece konuyla ilgili kendi duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak demektir.
Empati
Empati, kendinizi karşınızdaki kişinin yerine koyma ve konuyla ilgili neler hissettiğini anlamaktır.
Benzer bir deneyim yaşamadan empati göstermenizin mümkün olmayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu doğru değildir. Herhangi bir varsayımda bulunmadan hayal gücünüzü kullanabilmeniz gerekir. Kendi görüşünüzü dayatmak yerine özenli bir sorgulama, diğer kişiye bir konu hakkında ne düşündüğünü, nasıl bir çözüm düşündüğünü sormak işin bir yanıdır.
Karşı tarafın dediklerini dinlemek burada da temeldir. Beden diline, konuşma tarzına ve ruh haline yakın dikkat göstermekte büyük önem taşır.
Gemide ilişkiler bozulduğunda neler olur?
Güverte ve makine arasında işbirliği eksikliğinde, karşılıklı hırlaşma ve suçlama yaygındır. Kısa sürede sonuçta her iki tarafında zararlı çıktığı bir durum gelişir. Sonuçta dedikodular, yakınmalar, suçlamalarla muazzam bir enerji kaybolur; sorunu çözmekten başka her şey yapılır.
Gemide ilişkilerin bozulmasına neler yol açar?
Gemide insanların birbirleriyle geçinememesinin nedenleri;
Kimya – “Senden hoşlanmıyorum”
Kişilik/Tarz – “Senin iş yapma tarzından hoşlanmıyorum”
Felsefe/Değerler – “Senin savunduğun şeylerden hoşlanmıyorum”
Çıkar çatışması – “Senin yaptıklarından hoşlanmıyorum, çünkü senin kazancın benim kaybım oluyor”
İncinme – “Yapmış olduğun şeyden hoşlanmıyorum”
Önyargı – “Senin gibi insanlardan hoşlanmıyorum”
Kıskançlık – “Elde etmiş olduğun şeylerden dolayı senden hoşlanmıyorum”
Gemide ilişkilerin bozulmasıyla nasıl başa çıkılır?
Kimya
Siz olduğunuzda…
Daha ilk göz göze geldiğiniz andan itibaren o kişiden hoşlanmamanız büyük bir olasılıktır. Önce, problemin sadece kimyadan ibaret olduğu varsayımınızı sorgulayın. Sizde hoşnutsuzluk yaratan bir olay oldu mu? Yoksa sizi çıldırtan o kişinin belli bir işe yaklaşım tarzı mı? Somut bir neden belirleyemiyorsanız, sorunun sadece kimya olması ihtimali yüksektir.
O kişi de bir problem olduğunu düşünüyorsa, kendisiyle konuşmanız gerekir.  Nelerden hoşlandığını düşünün ve ona daha cazip gelecek bir şekilde bir konuşma planlayın. Sorun konusunda açık olun ve onun görüşünü alın.
Eğer o kişinin problemin farkında olmadığını düşünüyorsanız, o zaman mutlaka karşılıklı konuşmanız gerekmez. Bunun yerine kendinizi o kişiyle geçinebileceğinize ikna edin. Onda değer verecek bir yan bulmaya çalışın, ondan hoşlanmayı denemede kararlı olun ve sonra da ona bir insan olarak hak ettiği saygıyı gösterin.
Başkaları olduğunda…
İlk olarak sorunlu personelin her biriyle ayrı ayrı ilgilenin. Onlara yaptıkları davranışlar hakkında bilgi verin, yol açtıkları etkiyi özetleyin ve davranışlarının nedenlerini araştırın. Eğer sorun devam ediyorsa, hepsiyle birlikte özel olarak konuşmak gerekebilir.  Onlara ortak bir görev vermek iyi olabilir. Bu yöntemde ana amaç; ortak hedefler aralarındaki karşılıklı bağımlılığın farkına varmalarını sağlamaktır.
Kişilik/Stil
Siz olduğunuzda…
Değişik stillerin, becerilerin ve güçlü yanların zengin bir harmanın varlığı önemlidir. Ne yazık ki farklılıklara her zaman hoşgörü gösterilmez. Burada önemli olan belli bir farklılığı ve onun değerini anlamaktır.
Birbirinizin güçlü yanlarını tartışın ve bunların nasıl kullanılabileceği ve gelecekte nasıl bir işbirliği yapacağınız konusunda anlaşmaya çalışın.
Başkaları olduğunda…
Personelin böyle çatıştığına tanık olduğunuzda, birbirlerinin gemiye yaptığı katkıları görmelerini sağlamalısınız.
Felsefe/Değerler
Siz olduğunuzda…
Bu daha zordur. Değer ve inançlar bireyin karakterinin tam merkezindedir. Aynı zamanda onların felsefesine daha uygun hale gelmek için kendi felsefenizi de pek değiştiremezsiniz. Yapacağınız tek şey farklılığı kabul etmek, kendi değerlerine sahip olmaya sizin kadar onların da hakkı olduğuna yürekten inanmak ve onlarla geçinmeye çalışmaktır.
Başkaları olduğunda…
Böyle bir durumu halletmek üzere çağırıldıysanız, tarafsız olmak esastır. Ortak zemin arayışına girmelisiniz.  Onlara insanların farklı değerler taşıyabileceğini anlatın.
Çıkar çatışması
Siz olduğunuzda…
Burada çözüm ancak uzlaşma olabilir. O nedenle söz konusu kişiyle konuşup birlikte en iyi nasıl çalışacağınız konusunda bir görüş birliğine varmak kendi çıkarınızadır.
Başkaları olduğunda…
Söz konusu olan büyük olasılıkla güverte makine arasındaki ilişkidir. İdeal olan, insanların rekabet etmek yerine işbirliği yapmaktan yarar sağlayacağı şekilde sistemi değiştirmektir. Eğer bu mümkün değilse onlara, “Ben sana bir iyilik yaparsam, sen de bana yapmalısın” ilkesini hatırlatın.
İncinme
Siz olduğunuzda…
Eğer biri sizi incitti ya da üzdüyse, bunu sürdürmesine izin vermek durumu daha da kötüleştirecektir.  Bunu o kişiye ifade etmek boynunuzun borcudur.
Çoğu durumda kişi sizi üzdüğünün farkında değildir. Sadece konuşmak yanlış anlamayı ortadan kaldırabilir.
Ne var ki yaptıklarının tamamen farkında da olabilirler ve bunun için kendilerine göre haklı bir nedenleri vardır. Bunun ne olduğunu öğrenmeniz gerekir. Eğer söz konusu kişiyle yüzleşmeniz mümkün değilse, o zaman durumla ilgili olarak gemideki amirinizle konuşabilirsiniz.
Başkaları olduğunda…
Gemide yöneticiyseniz, hemen her iki tarafa da başvurmanız gerekir, yoksa durum daha da kötüleşecektir.
Hikayenin hemen her zaman iki yanı vardır. Bunların açığa çıkmasına ihtiyaç vardır. Herkesin sözünü söylemesine fırsat verin ve diğerlerinin dinlemesini sağlayın. Her şey sonuna kadar konuşulsun.
Burada amaç insanların affetmesini ve unutmasını sağlamak ve aynı durumun bir daha tekrarlanmamasını güvence altına almaktır.
Önyargı
Siz olduğunuzda…
Önyargı, bizden farklı olan kişilerden hoşlanmamak ya da ürkmekle bağlantılı bir dizi his ve duyguyu anlatmaktır. Personele karşı olumsuz eylem ya da davranış için bir temel oluşturduklarında önyargılar zarar vermeye başlar. Bu giderek ayrımcılığa dönüşür ve çoğu zaman akıl dışı bir hal alır.
Ayrımcılık, kendilerinin değiştiremediği ya da başkalarının hoşlanmadığı, kendileriyle ilgili bir şey nedeniyle personele adil olmayan bir şekilde davranmaktır.
Ayrımcılık genellikle üç biçimde gündeme gelmektedir;
- Cinsiyet, ırk ya da engelli olmanız nedeniyle özel olarak size yönelik dolaysız davranış
- Cinsiyet, ırk ya da engelli olma temelinde sizin üzerinizde ayrımcılık etkisi doğuran dolaylı sistem, usul ve koşullar
- Şikayetçi olduğunuz için size karşı eylemleri devam ettirmek, sizi kurban haline getirmek
Size karşı ayrımcılık uygulandığını düşünüyorsanız;
- Kendinden emin bir tutumla ayrımcılık uygulayana meydan okumak
- Durumu gemi kaptanına ya da personel müdürüne bildirmek
- Bir meslektaşınızdan söz konusu davranışa karşı koyma konusunda yardım istemek
Başkaları olduğunda…
Önyargıları kanıtlamak ve de halletmek zordur. Eğer gemide yöneticiyseniz hiçbir temelde ayrımcılığı hoş görmeyeceğinizi açık ifade edin. Olanları yakından gözleyin. Burada amaç anlayış ve hoşgörü yaratmaktır.
Kıskançlık
Siz olduğunuzda…
Bu da zor bir alandır, çünkü başkalarını kıskanan insanların çoğu kendilerini masum göstermek için türlü çeşitli nedenler bulacaktır. Onun için ilk yapmanız gereken duygularınızın gerçek nedenini kabul etmektir. Kıskançlığın doğal bir duygu olduğunu ve birçok insanın kıskançlık çektiğini unutmayın. Kendinize bu tür olumsuz bir duygunun sizin gibi birine yakışmadığını, hiçbir faydası olmadığını söyleyin. Aslında, sadece zarar verebilir. Söz konusu kişiye iyi şeyler dinleyin, kendinizi rekabete kaptırmamak için elinizden geleni yapın.
Başkaları olduğunda…
Halletmeniz gereken konu bir başka kişinin kıskançlığıysa durumu çok dikkatli inceleyin. Temeldeki nedene ulaşmaya çalışın. Kendisinin performansına büyük değer bişçtiğinizi ve onu kıskançlığın önüne çıkmasına izin vermeyecek kadar onurlu biri olarak tanıdığınızı söyleyin. Yapıcı olmayan bu zayıflatıcı düşüncelerden kurtulmanın onun önünü ne kadar açacağını anlatın.

Gemide Amirinizle Nasıl İyi İlişkiler Kurabilirsiniz?

Niçin ben amirime karışayım? Onun beni yönetmesi gerekmez mi? Ya da “Kariyerime zarar verir endişesiyle herhangi bir şey söylemeye çekiniyorum”.
Oysa duruma gözlerini kapatmak doğru değildir. Bu koşullarda olabilecek en iyi şey durumun aynı şekilde devam etmesidir. En kötü olasılık ise durumun artık gemi personelinin tahammül edemeyeceği kadar kötüleşmesidir. Bunun getireceği sonuç imkanı olan personelin gemiden ayrılmasıdır.
Bağlı bulunduğunuz kişi kendisinin moral bozucu bir yönetici olduğunun farkında olmayabilir. Hangi düzeyde olursa olsun yöneticilerin kendilerine bağlı insanlardan yeterince bilgi  verilmemesi bilinen bir olgudur. O nedenle eğer amiriniz yanlış bir şey yaptığının farkında değilse, önünde aynı yanlışı sürdürmekten başka ne gibi bir seçenek olabilir?
Esneklik Problemleri
Hiçbir esnekliği olmayan bir amir tarafından yönetilmek korkunç bir şeydir.  Ne var ki, öteki aşırı uçta fazla esnek yönetici vardır: rüzgara göre eğilen, kendi inançları olmayan, belkemiksiz kişi.
Böyle bir durumla başa çıkmak söylenenleri aydınlığa kavuşturmakla ilgilidir. Kişi bir gecede değişecek değildir. Giderek amirinizin güvenini kazanmalı ve onu yeni fikirlerin yararlı olabileceği görüşüne çekmeye çalışmalısınız. Esneklik gereklidir, ama etkin liderlikten yoksun odaksız gemi personeli değil.
Tutum Problemleri
Amirinizin sizden farklı bir hayat görüşü olması sorun değildir; elbette bu görüşlerini size dayatmaya çalışmadığı sürece. Ne var ki amiriniz önemli bir etki gücüne sahiptir ve “makamın çekim gücü” iş hayatında görmezden gelinecek bir şey değildir.
Genel olarak, bu durumla başa çıkmak en başta kendi görüşlerinizi duyurmakla ilgilidir. Bu, onun görüşleri ile sizin görüşleriniz arasındaki farklara ve bunun getirdiği sonuçlara işaret edilerek yapıcı bir tarzda yapılmalıdır. Saldırgan bir tarzdan uzak durmalısınız. Konuya, kanıt öner sürmekten çok problem çözmek açısından yaklaşmaya çalışın. Bir probleme uyum sağlamaktansa onu çözmeye çalışmak her zaman daha iyidir.
Geliştirme Problemleri
Niçin birçok amir yeteneği bastırmaya ve daha çok gemi personelini hizada tutmaya eğilimlidir?
Bir yanıt, kendilerinden emin olmamalarıdır. Kendi yeteneklerine güvenmemektedirler ve bunu örtmek için de kendilerinin performans açısından dokunulmaz olduklarını personele sürekli hatırlatırlar. Çoğu zamanda kendileri için çalışan personelin ne kadar yeteneksiz olduklarını vurgulamaktan geri kalmazlar. Buna karşılık, kendi yeteneklerinden emin insanlar ekiplerinin başarısından mutluluk duyar.
Amir görev odaklı olabilir. Ya da amir risk üstlenmekten kaçınan bir kontrol tutkunu olmasıdır.
Problemin nedeni ne olursa olsun sonuç her zaman aynıdır: İnsanlar gelişemez ve öğrenemezler.
Bu durum ekibin bir bütün olarak yapabileceği etkiyi kısıtlar ve nitelikli personel tahammül sınırının sonuna gelerek işten ayrılırlar.
Bu sorunun çözümünde, talep etmekten korkmayın.İsteklerinizi, bölüme ne kadar daha iyi hizmet verir hale geleceğinizi belirtin.
Yetkinlik Problemleri
Burada etkisiz, verimsiz ve itibarsız yönetici vardır. Eğer amiriniz için her üçüde geçerliyse son derece talihsiz birisiniz demektir. Örgütlenme eksikliğinin nedeni cahillik olabilir: kişi zamanını ve iş yükünü nasıl örgütleyeceğini bilmiyordur.
Sonuç almada etkin olmak/olmamanın eğitim eksikliği, deneyim eksikliği, hatta güven eksikliği gibi bir çok çeşitli nedenleri olabilir.
Eğer amiriniz işlerin yapılmasını sağlamıyorsa ya da ancak geç ve dağınık şekilde yapılmasını sağlayabiliyorsa, başkalarının saygısını kazanamayacaktır. Bir diğer olasılık amirinizin başkalarına saygı duymayan biri olmasıdır. Başka bir insana saygı göstermede kusur ediyorsanız, bu o kişide de aynı duyguyu kışkırtacaktır.
Bu tür bir durumla başa çıkmak genelde amirinize davranışlarının sonuçları hakkında bilgi vermekle bağlantılıdır. Kendinizi amirinizin yerine koyun. Yaklaşımınızı bu temelde planlayın. Daha sonra amiriniz durumla nasıl başa çıkmak istediğine kendisi karar verebilir.