16 Kasım 2017 Perşembe

Gemilerin arızalı cihazlar yüzünden bağlanması (detention)

Bir gemide tespit edilen arızalı cihazlar:

-Voyage data recorder (VDR)/Simplified Voyage data recorder (S-VDR) - S-VDR MALFUNCTION
+-Absence or failure of the proper operation of the radio equipment for distress and safety communication

-MF/HF Radio installation - MF/HF RADIO NOT WORKING.
+Absence or failure of a voyage data recorder (VDR), when its use is compulsory

Gemi liman varışı öncesinde bayrak devleti/klas kuruluşunu arızayla alakalı olarak bilgilendiriyor. Bayrak devleti, gerekli ilave tedbirlerin alınması ve varış limanında arızalı cihazlar için servis ayarlanması şartıyla gemiye dispensation letter veriyor. Gemi, görünürde üzerine düşen herşeyi yapmasına rağmen neden bağlanmıştır?


SOLAS  Chapter 1 Regulation 11(c)'ye göre gemide herhangi bir cihaz arızası tespit edildiğinde kaptan derhal varış öncesi evraklarda (pre-arrival) bu arızaları liman otoritesine bildirilmelidir. Bildirilmediği takdirde, geminin bağlanmasını gerektirmeyen bir arıza da olsa bu kural çiğnendiği için gemi bağlanabilir.

Armatör, ilave masraf olmasın diye kaptandan dolaylı yoldan gemideki arızaların varış limanı otoritelerine raporlamaması istenir. (Yüksek servis maliyeti, tamirat yapılamaz/cihazın yenisinin alınması gerekebilir, bu ayarlamalarda olabilecek gecikmeler geminin gecikmesine/off-hire olmasına sebep olabilir)

Kaptan, her zamanki gibi iki arada bir derede kalır. Arızayı raporlamazsa, kılavuz kaptan arızayı görüp raporlayabilir ya da PSC bu arızayı tespit edebilir ve gemi hemen bağlanır. 

19 Temmuz 2017 Çarşamba

Gibraltar'a Demirlemek (Cebelitarik)

Güney Amerika yüklemesi sonrası Gibraltarida yakıt/kumanya/malzeme ikmali için talimat aldım. Cebelitarık'a kılavuz kaptanla demir atılır, yalnız kalkışta kılavuz kaptan mecburi değildir. İlave olarak, Cebelitarık'a demir ya da yanaşmadan sonra en geç 1 saat içinde yardımcı makineler ve kazanda düşük sülfür yakıta (max %0.1)geçilmesi gereklidir. Kalkıştan en geç olabilecek zamandan önce tekrar normal yakıta geçiş yapılabilir.

Cebelitarık demir yeri her zamanki gibi çok kalabalıktı (ıskarça). Kılavuz kaptan gemiye geldi. Nereye demirleyeceğini söyledi. Kılavuz kaptan, gemiyi hemen koyun ağzına tam olarak 95 metreye  ırgatla mayna ederek demirledi. Ve daha manevra sonlanmadan çekti gitti. Gidenler bilir 3-4 gominada önünde arkanda sağında solunda gemi vardır.

Buraya kadar herşey normal, sıkıntı vira bismillah diyince başladı. 8-7-6-5-4. kilit gözüktü. 1 knot gelgit akıntısı hakimdi bu zamanda, gemiyi savurmaya başladı. Kısa bir süre sonra ikinci kaptan ırgat vira edemiyor diye raporladı. Korktuğum başıma gelmişti. Gemi akıntı etkisinde fıldır fıldır dönüyor, zincir teknenin altında kalıyor ve zaten derin olan yerde demiri vira edemiyorduk. Zinciri tekneden kurtarmak için yaptığım manevralarda akıntının da etkisiyle hemen yanımdaki gemilere yakın düşmeme sebep oldu. Bir gemiye 50 metre kadar yakın düştüm. Çabalar sonuç verdi ve demiri vira edebildim.

Bildiğim bir nokta var, maksimum 75 metre diyen kılavuza inandık ve  oyuna geldik. 

Cebelitarık'a demirlerken çok dikkatli olunması ve şüphe duyulan noktalarda kılavuz kaptana karşı çıkılması gereklidir. Aksi takdirde olabilecek tüm gecikmeler/masraflar armatör hesabına olacaktır.