Deniz harita ve yayınları nasıl düzeltilir?

Gemiler, kullandığı haritalar için Admiralty Yayınları’nı (güncellemeleri kolay bulunur ve güvenilir olduğu için) tercih etmektedirler. Bu güncellemeler Notice to Mariners (denizcilere duyurular) şeklinde düzenlenip gemilere gönderilir.

 

Notice to mariners


Denizcilere duyurular toplam 6 bölümden oluşur:
1-Açıklayıcı Notlar, Güncellenen Yayın Listesi
2- Denizcilere duyurular, deniz haritalarına gelen güncellemeler
3- Radyo Seyir Uyarıları Çıktıları
4- Admirality Seyir Kılavuzlarına (Admiralty Sailing Directions) gelen düzeltmeler
5- Admiralty Seyir fenerleri ve Sis İşaretleri’ne (admiralty list of lights and fog signals) gelen düzeltmeler
6- Admiralty Radi İstasyonları’na (admiralty list of radio signals) gelen düzeltmeler.


1. Bölüm
Açıklayıcı Notlar: Denizcilere Duyurular kitapçığında kullanılan terimlerin tanımlarının yapıldığı bölümdür.
Güncellenen Yayınlar Listesi:

notice to mariners


Üstteki örnekte 156 numaralı “İngiltere-Doğu Kıyısı, Farne adalarındn Tyne Nehrine” haritasının 24 Eylül 2009 Tarihinde yeni baskısının çıktığı duyurulmaktadır. Bu uyarı gemimizde bulunan mevcut harita listesinden kontrol edilir, eski baskısı elimizde mevcutsa, yeni baskısının alınması için Gemi Kaptanı’na bilgi verilir. Kural gereği; gemide eski baskı harita kullanılması, köprü üstünde bulundurulması bile yasaktır.

 

notice to mariners

 

Üstteki örnekte ise Admiralty Radio İstasyonları Listesi ALRS 6(6) kitabının 24-Eylül-2009 tarihinde yeni baskısının çıktığı duyurulmaktadır. Yine, elimizdeki mevcut yayınlar listesi kontrol edilerek eğer varsa yeni baskısının alınması için Gemi kaptan’ına bilgi verilmelidir.

 

 

1. Bölümde bulunan admiralty charts & publications published yayınları, NP-131 Admiralty Harita Kataloğunda da eski basım tarihinin üstü çizilir ve yenisi yazılır, bunun yanında sağ sayfada bulunan haritalara da verilen mevkiler kullanılarak işlenip düzeltilir. Cancel (iptal) edilen haritalar, sağ sayfalarda bulunan küçük ölçekli haritalardan çizilerek iptal edilir.


notice to marinersYine bu bölümde 3 ayda bir gemide bulunan yayınların kontrol edilmesi için son baskı tarihlerinin yazılı olduğu liste yayınlanır. Mevcut yayın listesi alınarak buradan baskı tarihleri kontrol edilir. Eskimiş yayın varsa yenisinin alınması için Gemi Kaptanı bilgilendirilir.2. Bölüm


notice to mariners

 

np 133AGemide kullanılan deniz haritalarına gelen düzeltmeler “index of charts affected” listesi altında harita numarasına göre sıralanmıştır. Gemilerde haritaların istifi yine harita sırasına göre yapılır genellikle. Gemi harita mevcut listesi alınır ve yine üstte alıntı yapılan “güncelleme gelen haritalar listesi” ne göre düzeltme gelen haritalar işaretlenir ve np-133A harita düzeltme kataloguna kurşun kalemle işlenir.

Daha sonra harita sırasına göre düzeltmeler magenta renkli düzeltme kalemi kullanılarak yapılır ve yapıldığına dair harita çerçevesinin sol alt köşesine yine aynı kalemle (yıl/düzeltme numarası formatında) işlenir. Örneğin; 2009/5020-5021 daha sonra np-133A’den ilgili haritanın sayfası açılır, yapılan düzeltmelerle, orada daha önceden yazdığımız düzeltmelerin aynı ve eksiksiz olduğu kontrol edilir ve kontrol edildiğine dair üzeri kurşun kalemle çizilir.

 

 

notice to mariners

 

Düzeltme örneği; 5061 numaralı denizcilere duyurusu 1975, 2692 ve 3750 nolu haritaları etkilemiş. Önceki haftadan atlanmış bir düzeltme olup olmadığını kontrol için “previous update” adı altında bilgi verilmiştir. Haritamızı düzeltirken bu bilgiyi de kontrol ederek varsa eksikliği saptarız ve gerekli düzeltmeyi de yaparız.


Düzeltmelerde kullanılan terimler ve Türkçe anlamları;
Move: yerini değiştir, Insert: Yeni ekle, Delete: Sil, Substitue; Yerini değiştir, Amend; Düzelt

 

notice to mariners


Yukarıdaki örnekte ise 5129 numaralı denizcilere duyurudur. Görünen batığın fenerinin iptal olduğu ve bunun kuzeybatısındaki tehlike şamandırasının silinmesi söyleniyor.

 

Yukarıda anlatılan düzeltmelerden başka, haritalarda bulunan notlara da düzeltmeler gelir. Özellikle Amerika haritalarında kanalların derinlikleri çok sık takip edildiğinden bilgilerde yukarıdaki örnekteki gibi haritalara kesilerek yapıştırılır:

 


notice to mariners

 notice to mariners

 

Bir haritaya gelecek düzeltmede haritanın yapısını bozacak kadar çok düzeltme varsa bu düzeltme yukarıdaki gibi blok olarak verilir, kesilip haritada ilgili bölgeye yapıştırılır. Yukarıda bir sürü şamandıra ve fener konumlandırılmıştır. Bunu kullanıcı kendi eliyle yapsaydı haritanın şekli bozulacaktı ve bilgi ve şekil kirliliği oluşacaktı. Bunu engellemek için hazır olarak o kısmın blok düzeltmesi verilmiştir.


notice to mariners

 

Haritalara uygulanan düzeltmelere ek olarak T-P (temporary-geçici, preliminary-öncül) düzeltmeleri de vardır. Bunlar haritalara geçici bir düzeltme yapılacaksa rapido kalem kullanmadan, kurşun kalemle işlenir ve durum eski haline gelince silinerek düzeltilir. T-P düzeltmeleri de Np-133A kayıt defterine işlenir, iptal olursa yine buradan silinir. Ama bu düzeltme kalıcı harita düzeltmesi gibi yapılsaydı, geçici bir durum olduğu için üstü çizilecekti ve harita gereksiz yere karalanacaktı. Örneğin; kötü hava koşulları yüzünden sönen bir fener, hava dininceye kadar çalışmayacaktır. Ama ilk fırsatta tekrardan çalışır hale getirileceği için kurşun kalemle işlenir.


Preliminary düzeltmeler ise adım adım yapılan liman inşaları gibi planlanan işler için kullanılır. Örneğin; 2009 a kadar şu bölgelerde çalışma yapmayı planlıyoruz. Seyrederken dikkatli olunuz şeklinde uyarılar verilir. Yine kurşun kalemle harita çerçevesinin alt ortasına işlenir. İptal olunca blok olarak ilgili bölgeye kalıcı düzeltme gelir ya da haritanın yeni baskısı bunu içerir.


T-P düzeltmeleri gemide ya bölgeye göre ya da düzeltme numarasına göre ayrı dosya içinde tutulur.


3. Bölüm


notice to mariners

 

Radyo yayını aracılığıyla kıyı istasyonlarından alınan uyarılardır. Dünya üzerinde 18 bölgeye bölünmüştür. Ama yayınlar hep Atlantik ve Akdeniz Bölgelerine gelir sadece. Genellikle geçicidir. Ertesi hafta iptal olur. GPS uydularının periyodik bakım tutumları, sismik araştırmalar gibi. Yine haritalara kurşun kalemle işlenir VE NP-133A ya da işlenir, iptal olduğunda silinir. Harita kullanılacağı zaman gelen düzeltmeleri aramadan direk ulaşıma yardımcı olur, her ne kadar ilgili haritanın seferimizle alakası yoksa bile. Gemilerde ayrı dosya halinde tutulur.

 

4. Bölüm

notice to mariners

 

Admiralty Sailing Direction kitaplarına gelen düzeltmelerdir. Bu kitaplar tüm dünyayı içeren, gidilecek limana ait yaklaşım rotaları, deniz, hava, gelgit ve topoğrafik bilgiler içerir. Yine bu kitaplardan ilgili bölüme gelen düzeltmeler kesilip kitabın içine konulan zarfa konulur ve ayrı tutulan düzeltme indeksi ilgili hafta ve düzeltme gelen sayfalar şeklinde işlenir. Bu sayede kullanılacağı zaman bizi ilgilendiren sayfalara düzeltme gelip gelmediğini kolaylıkla öğrenebilir ve bu bilgiyi değerlendirmeye alırız.


5. Bölüm

notice to mariners

 

Gemilerde bulunması mecburi Fener ve Sis İşaretleri kitaplarının düzeltmelerinin bulunduğu bölümdür. Üstteki örnekte Volume-A kitabına 39. Hafta gelen düzeltmeler gösterilmektedir;
- A0110,8 numaralı fenerin listeden çıkartılması söylenmektedir. Kitapta fener ve sis işaretleri bu numara sırasına göre sıralandığı için ilgili numara bulunur ve cetvelle ilgili fenere ait bilgiler çizilir.
- A4045 numaralı fenerin verilen pozisyondan 4 deniz mili güney batıda görüldüğü rapor edildiği bilgisinin eklenmesi istenmektedir. Düzeltmede kolaylık olması açısından düzeltme aşağıdaki gibi kesilerek üzeri çizilen eski düzeltmenin üstüne yapıştırılır.

 


admiralty list of lights and fog signals

Daha sonra yapılan düzeltmelerin haftası ilk sayfada bulunan bölgeye düzeltildiğine dair yazılıp imzalanır.

 

6. Bölüm

notice to mariners

 

Bu bölümde Admiralty List of Lights and Fog Signals Bölüm 1(1) kitabına gelen düzeltmeler gösterilmektedir. İlk düzeltme bu kitabın 239. Sayfasında bulunan Anti-Piracy İletişim tablosu 4. Bölümünde bulunan The IMB Anti-piracy Reporting Center , 4. Satırda bulunan Emergency Reporting kısmında bulunan +603 2078 5763 numarasını +603 2031 0014 (H24) numarasıyla değiştirmesi söyleniyor. Düzeltmedeki yeni numara kesilerek eski numaranın üstüne yapıştırılır. Kitabın başında bulunan düzeltmelerin yapıldığına dair bölüm yazılarak imzalanır.


* Konu anlatımında kullanılan resimler www.ukho.gov.uk adresinden indirilen NTM 2009 yılı 39. Hafta düzeltmesinden alınmıştır.