6 Haziran 2016 Pazartesi

Statement of facts nedir?

Genellikle yükleme ya da boşaltma sonunda zaman çizelgesi hemen hazırlanamaz. Zaman çizelgesi hazırlanışı sonraya bırakılarak, yükleme/boşaltma süresince geçen olgular ve olaylar bir tutanakla saptanır. Genellikle kaptan ile yükleten ya da acentayla yükleteni temsil eden kimse tarafından imzalanan bu tutanak, time sheet’in hazırlanması için gerekli olan bilgileri derlemiş olur. Daha sonra bu bilgilerin navlun sözlesmesi hükümlerine göre değerlendirilmesi ve time sheet’in yapılması olasıdır. Time sheet yapmak yerine statement of fact yapmanın nedenleri : 1. Time sheet yapmak zaman alıcı bir iştir; statement of fact hemen düzenlenip imzalanabilir. Böylece gemi yükleme ya da boşaltmanın sonunda hemen hareket edebilir. 2. Bazen gemi kaptanına navlun sözlesmesinin metni verilmez, bu bakımdan kaptan statement of fact düzenlemekle yetinip, time sheet’in tasıyanla, taşıtan arasında yapılmasını yeğler. Gerçekten, navlun sözlesmesinin yükleme/ boşaltma ile ilgili hükümlerini iyice bilmeden bir time sheet yapmaya olanak yoktur. 3. Bazen gemi kaptanı, yükleten, acenta gibi ilgililer time sheet yapabilecek kadar bilgili olmadıkları için, bu çizelgenin yapılması sonraya bırakılır; statement of fact ile yetinilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder