1 Haziran 2016 Çarşamba

Half dispatch nedir?

Sefer navlun sözleşmesinde yer alan ve yükleme veya boşaltmanın öngörülen süreden daha önce tamamlanması halinde donatanın duruma göre kiracıya, gönderene veya alıcıya starya için saptanan miktarın yarısını ödeyeceğine ilişkin koşul.

1 yorum: