15 Ekim 2016 Cumartesi

Deniz raporu nedir?

Deniz olaylarının en önemli hukuki dayanağı Deniz raporları ve Protesto mektuplarıdır. Türkiye’de Deniz raporu mahkeme kanalı ile temin edilir. Birçok ülkelerde; Noterler, Konsoloslar ve dispeçör kuruluşları kaptanların bu isteklerini yerine getirir. Ticaret Kanununun 982. maddesine göre, “Kaptan, yolculuk esnasında vuku bulacak bütün kazaları, bunlar ister gemi veya yükün ziyana veya hasara uğramasını, ister geminin bir barınma limanına girmesini veya herhangi bir zarara uğramasını oluşturmuş olsun, gemiadamlarının tamamı ya da içlerinden seçilecek bir kısmının katılmasıyla Mahkemeye tespit ettirmeye mecburdur” demekte ve hasar tespitlerinin vakit kaybetmeden aşağıda belirtilen yerlerde yapılmasını istemektedir.
a) Varma limanında ve eğer varma limanı birden çoksa, kazadan sonra varılacak ilk limanda,
b) Gemi tamir edildiği veya yük boşaldığı takdirde barınma limanında,
c) Yolculuk geminin batması sebebiyle veya başka bir sebeple varma limanına ulaşmadan biterse, kaptanın veya ona vekalet eden kimsenin uğradığı ilk uygun yerde.
Protestolar hasar, zarar ve ziyanı verene karşı tazminat hakkını korumak için Noter veya kanuni yollardan gönderilen veya elden verilen başvurulardır. Bu dökümanlara paralel olarak Kaptan, olayın tespiti için kanuni mercilere de haber vermek görevini yerine getirmelidir.
Herhangi bir oturma hadisesinde kendi imkanlarınızla ya da yardım ile kurtarıldıktan sonra, ilk varış limanında geminiz tekne karinesi dalgıç konrolü ile temiz bulunmuş ve Klas kuruluşu tarafından denize elverişli bulunduğunuz bildirilmiş olsa dahi, tüm olasılıklara karşı bulunduğunuz liman örf ve adetlerine göre bir Deniz Raporu almanız gereklidir. Bu rapor alımında geminizde hasar bulunsun, bulunmasın temin edilecek Deniz Raporu gerek müşterek avarya konusunda gerekse donatanın üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunda hasarın sebeplerini açıklayabilecek tek dokümandır.
Gemi Kaptanı alacağı bir Deniz Raporu ile çatışmanın, oturmanın ve ağır hava olayının sonradan tekne, makine ve yükte meydana gelebilecek tesir ve hasarlarına karşı gemi sahibinin müdafasını ve hak isteminde bulunmasını peşinen emniyet altına almış olur.
İngilizce Deniz Raporu örneği;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder