23 Mayıs 2016 Pazartesi

Gemide Politikaya Giriş

Her insan etrafında olup bitenleri anlama ve olaylar üzerinde etkide bulunma arzusu taşır. Bunun tek aracı da iletişimdir. Politik faaliyet gerek gemide gerekse herhangi başka bir alanda hayatın vazgeçilmez bir olgusudur. Bu yazı gemide politikayı daha iyi anlamak ve bir şeyler gerçekleştirmek isteyen her mevkiideki gemi personeli için yazılmıştır.
Gemide…
- insanların sizin hakkınızdaki söylediklerini ancak diğer zabit ya da personelden  öğreniyorsanız,
- bir şey saklamanız neredeyse imkansızsa,
- makine ya da güvertede bir şeyler yanlış gittiğinde herkes bunu diline doluyorsa,
- kaptan/çarkçıbaşı/2. Kaptan kamarasında gayrı-resmi toplantılar yapılıyorsa,
- insanlar çalışma arkadaşlarının arkasından konuşuyorsa,
- personel arasında dedikodu çok yaygınsa,
- zabit ya da personele kıyak yapmaya zorlanıyorsanız çalıştığınız gemi o kadar politik demektir.
Gemide politikanın (bilinçli olarak ya da farkında olmayarak) kötüye kullanılması tehlikesi her zaman vardır. Böyle birşeyle karşılaşıldığında karşı koyacak, olan bitenle başa çıkacak ya da bunun farkında olacaksınız. Yapmanız gereken kendinizi kurban durumuna sokmadan, aktif ve üretken bir şekilde gemide yaşamasını öğretmektir.
Gemide herşey en tepeden başlar. Başlar (kaptan, 2. Kaptan, çarkçıbaşı…) kendi aralarında iyi ilişkiler kuruyorsa bütün personele güven verici bir mesaj gider. Güverte/makine personeliyle iyi ilişkiler geliştiren 2. Kaptan/Çarkçıbaşı gerçekten fazla çaba harcamak (kısıtlı sürede yeni yük için ambar temizliği, boyası yapmak için fazladan çalışmak…) gerektiğinde onlara güvenebileceklerinden emindir.
Gemide iki tip insan vardır; tepkisel ve önceden hazırlıklı.
Sürekli çok işi olup yetiştiremediğinden yakınıp duran endişeli bir zabit/çarkçı tepkisel insan tipidir. Her defasında baskı altında kaldığını hissederler. Bu endişeleri sağa sola saldırmalarına sebebiyet verir. Unutmayın! Zabitan ya da personel saldırıya boyun eğmekten çok karşı saldırıyla cevap vermeye yatkındır. Bu tip insanlar kurban olmaya açıktırlar. Durumları etkilemek ve kontrolü ele almak yerine başkalarının korkularını yaşayarak başlarına iş gelmesine izin verirler.
Örneğin; bir gemide seyir zabiti varış limanı öncesi denetleme olacağı konusunda uyarılmış ve 3 aylık birikmiş harita düzeltmelerinin  kısa sefer süresine rağmen eksiksiz yapılması istenmiştir. Zabitin istenilen işi normal çalışma saatleri içinde yapması imkansızdır. Dolayısıyla kendi seyir vardiyası boyunca (köprü üstünde gözcü olmadan) pruvasına bakmadan (gemi ve personelin canını tehlikeye atmıştır) işlerini yetiştirmeye çalışmıştır. 
Bu zabit önceden hazırlıklı bir insan tipi olsaydı iletişimi devreye sokup gözlem yapardı. Varış limanında denetim olacağı haber alındığında makine dairesinde detaylı bir temizlik yapılır. Daha sonra ellerde rulo tüm makine yağ kaçaklarını gizlemek için boyanarak süslenir. Ama makine dairesinde herhangi bir hareket olmadığını görseydi o kadar kasmaz, sadece sefer haritalarını düzeltirdi. Daha sonra mesai saatlerinde tüm haritaları düzelterek hem gemi ve personelin hayatını tehlikeye atmaz, hem de kendisini kurban yerine koydurmazdı.
Bu denetimler armatör tarafından talep edilir. Dolayısıyla ilgili liman öncesi olup/olmayacağı tamamiyle bilgi dahilindedir. Üstteki örnekte kaptan yalan söyleyerek gücünün yettiği kurbanlara zorbalık yapmıştır. 
Gemiye katıldığınızda güç dengelerini çok iyi takip edin. Her zaman gözlem yapın. Gemide olan hiçbir şey sebepsiz değildir. 
Örneğin; akşam yemeğinde yapılan sohbette Kaptanın görüşlerini kabul etmeyen, ne derse tersini söyleyen ve ukala konuşan bir çarkçıbaşı torpillidir. Ya armatörün akrabasıdır ya da dpa/teknik müdür dönem arkadaşıdır vb. Dolayısıyla bu şahısla olan diyaloglarınıza, iletişiminize dikkat etmeniz gerekir. Onunla ters düşmek sizin için iyi olmaz, çünkü şirket tarafında sözü dinlenen birisidir. Hassassiyetlerini iyi gözlemleyin, ters düşmeyin. Bu şahıs üzerinde iyi bir intiba bırakırsanız karada kariyer için size iyi bir referans olabileceğini aklınızdan çıkarmayınız.
Dikkat etmeniz gereken en önemli husus uslubunuzdur. Sözlü iletişimde aktarılan mesajın %7’sinin kullandığınız sözlere, geriye kalan %93’ün ise “nasıl söylediğinize” ve “beden dilinize” bağlıdır. 
Örnek; Gemiler liman kalkışı öncesi makinelerini havayla test ederler.  Bunun için güverteden bir zabit köprü üstüne çıkarak aşağıda verilen makine telgrafını karşılar. Bulunulan iskele gemi boyuna göre kısaydı ve orta yükseklikte swell vardı. Dolayısıyla halatlara fazla yük biniyordu. Yapılacak makine testinin kısa tutulması gerekiyordu. Zabit makineyi bu kısıtlamadan haberdar etmek için arar ve telefona çıkan 4. çarkçıya "Fazla swell var, halatlara çok yük biniyor, testi kısa keselim" der. Makine test edildikten kısa bir süre sonra 2. mühendis köprü üstünde belirir ve zabite aşağıyla konuşurken uslubuna dikkat et, emreder gibi konuşma der. Zabitin niyeti ne kadar masumane de olsa, emreder gibi konuşmadığını düşünse de, sesinin tonundan karşı taraf kendi sonucunu çıkarır ve ona göre de tepki verir. Bu konuya azami özen gösteriniz.
Gemilerde...
-çalışma yaşamında ve özel yaşamlarında kendilerini güvende görmeyenler,
-başkalarına kötülük yapmaktan zevk alanlar,
-insanlarla oyun oynamaktan zevk alanlar,
-canları sıkılan ve boş vakti fazla olanlar,
-yetersizlikleri ortaya çıkmasın diye ortalığı karıştıranlar,
-insanları birbirine düşürmekten zevk alan insanlar vardır. Bu yüzden gemide kaptan/çarkçıbaşının izlediği politikaların şirket için mi yoksa kendi menfaatleri için mi geliştirdiklerini yorumlamanız gerekmektedir.
Çalıştığım bir gemide tüm zabitan/personel kadro uyumu müthişti. Seyirde, limanda işler tıkır tıkır yürüyordu. Bundan rahatsız olan gemi kaptanı kendine yakın olan aşçıyı kullanarak zabitan ve personeli birbirine düşürdü. Kaptan ayrılana kadar gemide tantana eksik olmadı. Çünkü o kaptan insanları birbirine düşürüp uzaktan kıs kıs gülerek zevkle izleyen insan tipiydi. Unutmamak gerekir ki bu kaptanın asıl istediği sevilmek ve saygı görmektir. Zira ilk günlerde her şey tıkır tıkır işlediğinden önemini yitirmiş, aşçının laf taşımasıyla artık sevilmediğini ve saygı görmediğini düşünmeye başlamıştır.
İyi çalışma ilişkisi bilinenin aksine, gemide insanlarla sıkı fıkı olmak, limanlarda dışarıya beraber çıkmak  veya birbirinin yaşadığı cinsel ilişkilerinin ayrıntılarını bilmek değildir. İyi çalışma ilişkisi saygı, güven, dinlemek ve empatiyle ilgilidir.
-İnsanlara gerçekten saygı gösterirseniz, onlar da size saygı gösterir.
-Güven olmadan insanlar kuşkuya düşer, sinirli hale gelir, niyetleri bozulur ve kimi zaman da paranoyak hale gelir. Bütün zamanlarını her şeyi kontrol etmeye ve kendi yaptıklarının izlerini silmeye ayırırlar.
-Konular hakkında ne düşündüğünü ya da hissettiğini bilmediğiniz birisiyle nasıl iyi ilişkiler geliştirebilirsiniz?
-Empati, kendinizi karşınızdaki kişinin yerine koyma ve konuyla ilgili neler hissettiğini anlama sanatıdır. 
Zorba yöneticilere (kaptan/2. kaptan/çarkçıbaşı) karşı tetikte olun. Eminim gerçekte kötü bir şey kastetmiyordu, Onun da kendi problemleri vardır, muhtemelen benim hatamdı, ortalığı karıştırmak istemiyorum, şikayet etmemeliyim... gibi ifadeler kullanmayın. Çok fazla özür dilemek, her zaman mahcup hissetmek ve fazla hoşgörülü olmak, size zorba amirlerin gözünde ideal bir kurban haline getirir. Her zaman kendinizden emin bir yaklaşım sergileyin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder