Tahıl Yükü Taşırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 Tahıl yükünün taşınması SOLAS Bölüm 6'ya uygun olarak yapılacaktır. Uluslararası kurallar iki temel isteği şart koşmaktadır:

-Tahıl yükleyebileceğine dair gemi adına düzenlenmiş yetki belgesi (Document of Authorization) ve "grain loading stability booklet" 'in gemide bulunması.

-Yetki belgesinde bahsedilen isteklere uygun olarak tahılın uygun şekilde yüklenmesi.


Tahıl yükü ile ilgili olarak geminin karıştığı kazalar araştırıldığında, tahılın kurallara uygun yüklenmemesinden dolayı kaymasından meydana geldiği görülmüştür. Tahıl büyük tazmin taleplerine yol açabilecek hasarlanmaya kolayca maruz kalabilir.

ambar kontrolü Sörveyler: Ambarın tahıl yüküne uygunluğunu kontrol için atanmış sörveyi memnun etmek için tahılı gemiye yüklemeden önce plan yaparken yükleme limanı isteklerine büyük dikkat edilmelidir.
ambar yıkama Temizlik: Tahıl yükü için ambar temizliği ilk başta gerekli olan unsurdur. Sintine kuyuları, yüksek yerlerin temizliği dahil olmak üzere ambarların temizliğine büyük önem verilmelidir.
fumigation Böcekten Arındırma: Tahılı böcek istilasından korumak için alınacak önlemler çok gereklidir. Bundan dolayı, ambara yükleme yapılmadan önce ambar malathion ya da benzer ürünlerle ilaçlanacaktır. Eğer yüklenen tahılın böceklenmiş olduğu görülürse yüklemeye hemen ara verilecek ve Kaptan ofis ile temasa geçecektir.   Böyle bir durumda konşimento gerçekleri yansıtacak şekilde imzalanacaktır.
ambar nemliliği

Nemlilik:
- Dökme yük ile ilgili en önemli faktörlerden biride nemlilikdir. Dökme yükün farklı parçalarında nemlilik oranı %2 oranına kadar değişiklik gösterebilir ve fermantasyonun ısınmaya yol açabilecek yalıtılmış nemlilik alanlarının olması mümkündür. Bu ısınma nemliliği üst bölgelere iletecektir; dökme yükün üst tarafında daha çok nemlilik bulunur ve en kötü hasar burada meydana gelir. Bu bazen yoğuşma hasarı gibi yanlış yorumlanır.

- Buğday dökme olarak taşındığı sırada nemlilik oranı %13'ü ve torba olarak taşındığı zaman %14'ü geçmemelidir.

- Mısırın nemlilik içeriği taşınma sırasında %14"ü ve asit içeriği %3'ü geçmemelidir. Uzun seferlerde nemlilik oranları daha az olmalıdır.

- Yukarıdaki bahsedilen limitlerin üzerindeki nemlilik oranında fermantasyon ve küf oluşması kaçınılmazdır.

- Her 30 dakikada sahilde alman örneklerin analizlerinin gözlenmesi ile nemlilik oranını kontrol etmek için her türlü efor sarf edilmelidir. %30 nemlilik oranının üzerindeki durumlarda yükleme kesilmelidir.

- Eğer nemlilik oranı %14 üzerinde ise sahile haber verilerek örnek alma işleminin frekansını her 10 dakikaya artırmaları istenecektir. Eğer değerler %16 yada üzerine ulaşırsa yükleme derhal durdurulacak ve diğer başka yerden yüklemeye karar verilirse o durumda yüklemeye izin verilecektir.

- Gemiye barç ile getirilen yüklerin nemlilik içermesi daha muhtemeldir ve bu yüzden daha fazla dikkat gereklidir.

- Yağmurun çiselemesi halinde yükleme derhal durdurulmalı ve ambar hemen kapatılmalıdır.

- Ambarları açmadan önce. ambar kapakları kuruyana kadar süpürülecektir. Eğer uygulanabilirse ambar kapaklarını tamamen açmaktansa, kısmen açmak daha iyidir.

- Yükün nemlilik oranını (jurnalede aynısını kayıt ederek), yükün durumunu, yüklemenin gidişatı, istenmeyen herhangi bir olay ofise yükleme sırasında sürekli bildirilecektir.   

- Seyir müddetince Kaptan ambarların su geçirmez olduğundan emin olacaktır.