Tel halat dikişi nasıl yapılır?

Çelik tel halatlar üzerinde yapılan dikişler işlem yönünden bitkisel halat dikişlerine benzese de yapılması daha zor oluşu ve işlemesinde bir hüner ve el becerisi gerektirmesi, ayrılan özelliklerdir.

 

tel halat kasa dikişi

 

1) Tel halatın çımasından geriye doğru yeterli pay bırakılarak piyan yapılır. Bundan sonra ayrılan her kolun çıması ayrı ayrı ince telle mürsele edilir. Tel halatın açılan kısmında ortaya çıkan kendir fitil de dipten itibaren kesilir.

 

2) İkinci işlem olarak yapılacak kasanın şeklini vermek üzere halat bükülür ve işlenecek kollar halatın bedeni üzerine yatırılarak halatların bu kısımları birbiri üzerine geçici olarak bağlanarak dikiş esnasında kolaylık sağlanır.

 

3) Çıması açılan kısmın üç kolu işlenecek bedenin bir tarafına diğer üç kolu öteki tarafına konulur.

 

4) Dikiş işlemine hazırlanınca halatın açılan çıması ana halat bedeninin sol tarafına yerleştirilir. 1 numaralı kol sağ el tarafından bükümlerin aksi yönünde olmak üzere geçirilir.

 

5) 1 nolu kol doğrudan doğruya şekil i’de gösterilen yerden geçirilir.

 

6) 2 nolu kolu, 3 ve 4 numaralı kolların altından ana beden arasından şekil i’de gösterildiği gibi geçirilir. Bundan sonra ii ve iii şekillerinde gösterildiği gibi ana beden üzerinde 3 ve 4 nolu kollarda birbiri ardından geçirilir.

 

7) 6 nolu kol ana beden üzerinde ve karşısında kalan iki kolun altından geçirilir.

 

8) Son olarak 5 nolu kol 6. kolun geçtiği iki kolun birincisinin altından geçirilir.

 

9) Bunlardan sonra kollar kasanın başlangıç noktasına doğru telin bükümlerini bozmadan yerleştirilmeye başlanır. Eğer tel halatın fitili kendirden yapılmışsa, kolların sonundaki piyanları atar, fitilleri kesip çıkartırız ve bundan sonra piyanları yerine takarız.

 

10) Dikiş işlemi bu yoldan yürütülerek kolların bitimine gelindiğinde artık dikiş tamamlanmıştır. Bundan sonra kılıflama ve façuna işlemleri tatbik edilir. Böylece hem yapılan dikişin açılması önlenir, hem de tel halatın dış yüzeyi pasa karşı korunmuş olur.