Gemide bulunan Uluslararası işaret sancak ve flamalarının anlam ve kullanım şekli nedir?

Gemilerde bulunan Uluslararası işaret sancak ve flamaları; elektronik haberleşmede (vhf, mf, hf, inmarsat...) bir sıkıntı yaşanması durumunda kullanılan standart iletişim prosedürüdür. Gemilerde bulunması mecburi olan Code of Signals kitabı sayesinde ezberlemeden diğer gemilerle iletişim kurabilirsiniz.

 

 

Tek Harf Kodları ve Anlamları;


code of signals

A Denizde dalgıcım var. Ağır yolla iyice açık bulununuz
B Tehlikeli yük alıyor veya çıkarıyor veya taşıyorum
C Evet (Olumlu veya evvelki grubun anlamı olumlu olarak okunmalıdır)
D Benden açıkta bulununuz. Güçlükle manevra yapıyorum
E Rotamı sancağa değiştiriyorum
F Hareketten sakıtım benimle irtibatta bulununuz
G Bir kılavuz isterim. balıkçı gemileri tarafından: “Ağlarımı topluyorum"
H Gemimde bir kılavuz var.
I Rotamı iskeleye değiştiriyorum
J Yanmaktayım ve gemide tehlikeli yük var, benden iyice nete bulununuz
K Sizinle haberleşmek istiyorum
L Geminizi derhal durdurunuz
M Gemim durdu ve yol yapmıyorum
N Hayır, (Olumsuz veya “evvelki grubun manası olumsuz olarak okunmalıdır")
O Denize adam düştü
P Limanda: Gemi denize çıkmak üzeredir. Personel gemide bulunsun. Denizde: Balıkçı gemileri tarafından: Ağlarım bir engele takıldı.
Q Gemimin sağlık durumu iyidir. Serbest pratika isterim
S Makinelerim geri çalışıyor
T Benden açık bulununuz, çift travl çekmekle meşgulüm
U Tehlikeye gidiyorsunuz
V Yardım isterim
W Tıbbi yardım isterim
X Teşebbüslerinizi durdurunuz ve işaretlerimi bekleyiniz
Y Demir tarıyorum
Z Bir römorkör istiyorum. balıkçı gemileri tarafından:“Ağlarımı atıyorum”

 

 

 

İşaret Sancaklarıyla değer bildirilmesi


A-Kerteriz veya semtin belirtilmesi. Bir karışıklığa sebep olacaksa, kerteriz veya semt “A” harfinin arkasına yönü belirten üçlü rakamın konmasıyla belirtilir ve daima hakiki olarak yazılır.

 

C-Rotaların belirtilmesi. Bir karışıklığa sebep olacaksa, rota “C” harfinin arkasına rotayı belirten üçlü rakamın konmasıyla belirtilir ve daima hakiki olarak yazılır.

 

D-Tarihin belirtilmesi. Tarihler, “D” harfinin arkasına tarihin yazılması şeklinde gösterilir. Tarih, gün, ay veyılının son iki rakamın yazılması şeklinde olur. Örnek olarak D150405; 15 Nisan 2005’iifade eder.

 

F-Derinliğin kadem olarak belirtilmesi. Derinlik belirtilirken uzunluk birimi kadem (feet) ise sayının başında “F” kullanılır.

 

G-Boylamın belirtilmesi. Boylam “G” harfinin arkasına gelen 5 rakam ve bunları takip eden yön işareti ilebelirtilir. Örnek: G04540E; 045040’ doğu boylamını belirtmektedir.

 

K-Haberleşme isteği. “K” sizinle haberleşmek istiyorum anlamındadır.

 

L-Enlemin belirtilmesi. Enlem “L” harfinin arkasına gelen 4 rakam ve bunları takip eden yarım küre işareti ilebelirtilir. Örnek: L4540N; 45040’ kuzey enlemini belirtmektedir.

 

M-Derinliğin metre olarak belirtilmesi. Derinlik belirtilirken uzunluk birimi metre ise sayının başına “M” harfi kullanılır.

 

R-Mesafenin belirtilmesi. “R” harfinin arkasından, deniz mili olarak mesafeyi belirten rakamların yazılması ilegösterilir.

 

S-Süratin deniz mili ile belirtilmesi. Sürat saatte deniz mili ile ifade edilecekse, “S” harfinin arkasına knot olarak süratibelirten rakamlar konur.

 

T-Saatin yerel saatle belirtilmesi. Eğer saat, yerel saat olarak bildirilecekse “T” harfinin arkasından, 24 saat usulünegöre saat ve dakika olarak belirtilir. Örnek; T2315, yerel saat ile akşam 11’i çeyrek geçeyigösterir.

 

V-Süratin kilometre ile ifadesi. Sürat saatte kilometre ile ifade edilecekse, “V” harfinin arkasına knot olarak sürati belirten rakamlar yazılarak ifade edilir.

 

Z-Saatin GMT olarak belirtilmesi. Eğer saat, GMT olarak bildirilecekse “Z” harfinin arkasından, 24 saat usulüne göresaat ve dakika olarak belirtilir. Örnek; Z2315, GMT ile akşam 11’i çeyrek geçeyi gösterir.

 

 

süratim 8,5 knot

 

 

Bu uygulamalara örnek olarak solda görülen dizide;

 

En üstte bulunan S (sierra) sancağı, gemi süratinin deniz mili olarak belirtildiğini gösteriyor.

 

Bir altta 8 rakamı sancağı tamsayıyı

 

Bir altında bulunan Cevap Flaması, ondalıklı değerlerin belirtilmesinde virgül olarak ifade edilir.

 

En altta bulunan 5 sancağı ise ondalık kesri ifade eder.Yandaki diziyle verilen mesaj; "Gemimin sürati 8,5 deniz mili' dir"