15 Aralık 2016 Perşembe

Ambarlarda çalışırken alınacak önlemler nelerdir?

Aşağıda yazılı uyarılara kulak asmayıp ölen, sakat kalarak çalışamaz duruma gelen birçok gemi personeli vardır. Burada görev personelden çok, onlardan sorumlu zabitan kadrosuna düşmektedir. Personel sık sık uyarılmalı, buna rağmen gereken özeni göstermiyorsa sözleşmesinin feshine kadar giden prosedürlerin işletilmesi gerekir.


Ambara girmeden gaz ölçümü yapılmalıdır. Şüphelenilen bir durum varsa havalandırmadan giriş yapılmamalıdır. Özellikle zehirli gaz salan yüklerde dikkat edilmelidir. Bu basit uyarıya kulak asmayıp, üşengeçlik ya da sorumlu zabitanın acelesi yüzünden ambara gönderilip, hayatını kaybeden binlerce personel vardır.


Eğer ambara tek girilecekse, ambar girişine belirgin bir not bırakın ve ambarda olduğunuzdan bir başkasının da haberi olmasını sağlayın.

Ambar giriş kaportası ve sabit olarak açık kalmasını sağlayan kilitleme mekanizmasının çalışır olduğunu kontrol edin. Asla kapağın ağırlığını kendiniz taşıyarak ambara giriş çıkış yapmayın. Ağırlığı taşıyamamanız durumunda üzerinize kapanarak sakatlanma ya da ölümünüze neden olabilir.

Ambara iniş-çıkış için asla zarar görmüş, emniyetsiz merdivenleri kullanmayın. (acil durumlarda emniyet kemeri kullanarak girilebilir)

Ambara inip-çıkarken asla malzeme taşımayın. Her iki elinizde boşta olsun. Malzemeyi kurtarayım derken dengenizi kaybedebilir, ambara düşebilirsiniz. Kullanılacak alet edevatı el incesi yardımıyla ambara indirip, geri alabilirsiniz.


Ambarda iken asla sigara içmeyin. Bazı yükler, yanıcı gaz çıkararak patlama ve yangına sebep olabilir.

Ambar Kapakları açıkken mezarna üzerinde oturmayın. Kestirme olsun diye kısmen açık kapağın üzerinden yürümeyin. Dengenizi kaybedip ambara düşebilirsiniz.

Ambar Kapağı tam olarak açılıp, bosaları vurulmadan mazernadan kafanızı uzatıp ambarı kontrol etmeyin. Hidrolik sistemindeki herhangi bir kaçak, kapağın boşalmasına ve kafanız aradayken kapanmasına sebep olabilir.


Çalışırken her zaman baret takın. Ambara inip çıkarken kaportadan malzemenin kafanıza düşmesi halinde sizi korur.

Ambar kapağı hidrolik devrelerinden oluşacak yağ kaçaklarını her zaman temizleyin. Bu sızıntıya basıp ayağız kayabilir ve sakatlanabilirsiniz.

Ambar içinde tel kullanılacaksa çok dikkatli olunmalıdır. Özellikle tween deck kapaklar açılıp-kapanırken kreynlerle birlikte teller kullanılır.Açıp-kapama işleminden önce kullanılacak telde; aşınma, dolaşma ve kesik kol olup olmadığı kontrol edilmelidir. Tel yenilenene kadar, operasyon iptal edilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder