30 Ekim 2016 Pazar

Gemide Yıkıcı Politikaların Hedefi Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Psikologlar, biz insanların daha doğuştan çevremizde olup bitenleri anlama ve etkileme yönünde bir arzu taşıdığımızı ileri sürer. O yüzden, politik faaliyet gerek işyerinde gerekse herhangi bir başka alanda hayatın vazgeçilmez bir olgusudur.
Politika sözcüğü eski Yunanca’daki polis sözcüğünden gelir. Polis ise kent devleti demektir, yani farklı ve kimi zamanda karşıt çıkarlara sahip kesimlerin bulunduğu bir toplumda düzen sağlamaya yardımcı olacak bir örgütsel yapı.
Politik faaliyet, eğer olayları kendi etki alanınızdaki ortak amaçlar için yönlendirilmeye odaklanmışsa  olumludur. İnsanlar bunu yapmazsa ortak bir yönelim ortaya çıkamaz, çalışanlar ekipler halinde bölünür ve parçalanmalar yaşanır.
İşyeri politikası, ulaşmak istediğiniz şeylere ulaşmak için güç elde etmeyi ve bunu kullanmayı içerir. Bu çaba yapıcı olabileceği kadar yıkıcı da olabilir. Kişi işletmenin ya da ekibin başarısı için kaygı duyuyorsa, bu yapıcıdır; ama motivasyonu bencil ya da ahlak dışıysa veya amaçlarına ulaşmada kabul edilmez yöntemler kullanıyorsa yıkıcıdır.
Kişisel düzeyde, kendinizi amirinizin gözdesi özel bir kişi olarak görmüyorsanız, pekala işyerinizde politika yapılıyor diye şikayet edebilir ve kendinize haksızlık yapıldığını, hatta kurban edildiğinizi düşünebilirsiniz.
Politik gemilerde genellikle moral düşüktür, güven zayıftır ve açıklık söz konusu değildir. Bu koşullar altında insanlar diğerlerinin niyetlerine güven duymaz ve “biz ve onlar” şeklinde bir duygu ağır basar, söylentiler öne çıkar.
 • Çalışma ve özel yaşamlarında kendilerini güvende görmemek
 • Başkalarına kötülük yapmak
 • İnsanlarla oyun oynamaktan hoşlanmak
 • Canları sıkıldığı ve bol zamanları olduğu için
 • Yetersizlikleri ortaya çıkmasın diye insanlar gemide politika yaparlar.

Alttaki ifadelerin ne kadar çoğu çalıştığınız gemi için geçerliyse, geminiz o kadar politik demektir. Aşağıdaki listeyi kullanarak çalıştığınız gemide yıkıcı politikalara hedef olup olmadığınızı saptayabilirsiniz.
 • İnsanlar başkalarının kendileri hakkında söylediklerini ancak üçüncü kişilerden öğrenebiliyor
 • Bir şey saklamak neredeyse imkansız
 • Terfi edenler bunu en çok hak edenler olmuyor
 • Bir şey yanlış gittiğinde insanlar hemen bunu dillerine dolamaya eğilimli
 • Sık sık kapalı kapılar ardında gayri resmi toplantılar yapılıyor
 • İnsanlar mesai arkadaşlarının arkasından konuşuyor
 • İnsanlar alınan kararlardan kuşku duymaya eğilimli
 • İnsanlar diğerlerinin niyetlerinden kuşku duyuyor
 • Dedikodu çok yaygın
 • Sizin başarınızdan başkalarının kendilerine pay çıkaracağını düşünüyorsunuz
 • Başkaları için kıyak yapmaya zorlanıyorsunuz
 • İnsanlar çamur atmaya eğilimli

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder