1 Haziran 2016 Çarşamba

Hamburg Rules nedir?

Deniz yoluyla yük taşımada yük ilgilileri ve taşıyanın hak ve sorumluluklarını düzenleyen kurallar. Bu kurallar taraflar arasındaki anlaşmaya göre ya da yasal zorunluluk olarak navlun sözleşmesinde yer alır. Anılan kurallar 1978 yılında B.M. Denizde Yük Taşıma Konvansiyonu ile de kabul edilmiştir. 1924 Brüksel Konvansiyonu yerine geçmek üzere hazırlanan bu konvansiyon, gerektiği kadar ülke tarafından kabul edilmediği için yürürlüğe girmemiştir. Son yıllarda uluslararası denizcilik çevrelerindeki gelişmeler, Hamburg Konvansiyonu’nu yok sayıp Hague-Visby kurallarında gerekli düzenlemeleri yapmak şeklindeydi. Ancak 1992 de konvansiyon yürürlüğe girdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder