28 Ekim 2016 Cuma

Gemi Nasıl Boyanır?

Aşağıdaki şekle bakıldığında bir geminin boyama alanları görülmektedir. Bunlar ilgili alanda maruz kalınan etkilere göre belirlenmiştir. 
1) Karine (bottom)
2) Faça (boottop)
3) Borda (tanktop)
4) Üst yapılar (superstructures)
Karine ancak havuz zamanlan boyanabildiğinden ve sürekli su içinde çeşitli tesirler ile karşıkarşıya olduğundan boyanarak korunması önem kazanır. Karine için zararlı birçok deniz bitkisi ve hayvanı bulunur. Yosunlar, midyeler ve kabuklu deniz salyangozları saçlara yapışarak yaşar ve ürerler. Zaman geçtikçe üst üste yığılan kabuklan yüzünden gemi yolundan kaybetmeye başlar. Bu sebepten normal süratinden 2-3 knots yol kaybeden gemiye çok rastlanır. Bu hayvan ve bitkiler ile kalıntıları saçlardan temizlendikten sonra sefer bölgesinin özelliğine göre zehirli karine boyaları sürülür. Örneğin, Karadeniz'de ve   Kızıldeniz'de çalışacak geminin karinesine sürülecek boya farklıdır. Kızıldeniz için kuvvetli etkisi olan tropik zehirli boya kullanılmalıdır.
Bir geminin karinesi ile bordalarına sürülecek boyalar aşağıdaki şekilde ayrılırlar.
1) Karine boyaları:
Su içinde kalacak bölümlerin mikro organizmalardan, böcek ve yosunlardan korumak için sürülen üç çeşit boyadır, 
(a) Sülyen boya (platin primer): Karine iyice temizlenip kurutulduktan sonra bir kat sürülür, 
(b) Birinci kat zehirli boya (Anticorrosive): Sülyen kurulduktan sonra sürülür.Omurgadan yükleme hattına kadar her iki bordada sürülür. Kuruma zamanı 3-5 saat olup, sürülmeden önce yüzeyin tatlı su ile yıkanması yararlıdır (eğer Sülyen sürülmeden yapılacaksa).Normal bir yüzey için 4.8 litre boya 100 m2 alan boyar. Fırça ile sürülmesi yararlıdır. 
(c) İkinci kat zehirli boya (Antifouling): Tekne suyu indirilmeden önce sürülür. 
Role fırça veya püskürtme tabanca ile uygulanan zehirli boyanın 7 litresi 100 m² alanı boyar. Boyanın koruma zamanı 3-5 saat arasıdır. Çok sıcak havada teknenin boyandıktan sonra denize inmesi geciktirilmemelidir.
2) Faça boyaları:
Geminin façasına (belt) bir kuşak şeklinde sürülen hem suya ve hem de havaya karşı koruyucu niteliği olan boyalardır. 
Faça temizlendikten sonra bir kat Sülyen (primer) sürülür. Rengi kırmızı veya yeşil olur. Boyanmadan önce yüzey raspa ile temizlenir ve tatlı suyla yıkanır. Kuruduktan sonra boyanır. 6 litre Sülyen 100 m2 yüzey boyar, inceltmek için tiner (tinner) kullanılır. Sülyen kuruduktan sonra Faça boyası (boottop paint) sürülür. Kırmızı ve yeşil renkleri bulunur. 
Düz ve normal bir yüzeyde 4.5 litre boya ile 100 m2 yüzey boyanabilir.
3) Borda boyaları:
Borda boyaları (topsides paints), faça boyasının kesim yerinden yukarıya doğru sürülen; deniz suyu serpintileri, rutubet ve öteki doğa etkilerine karşı koruyucu niteliği olan boyalardır.Boyanmaya hazırlanmış bir borda yüzeyine ilk kat olarak Sülyen sürülür ve kuruması beklenir. Bundan sonra arzu edilirse astar boya (undercoating paint) sürülür. 7.4 litre, astar boya 100 m2 yüzey boyar. Hem metal hem ağaç yüzeylere sürülebilen bir boyadır. Beyaz renkte olan borda boyasının 6.4 litresi, siyah renkte olanın 7.1 litresi 100 m2 yüzey boyar.
4) Üst yapı ve güverte boyaları:
Üst yapılan (superstructure) ve güverteleri (Deck) pastan korumak için yapılmış olup özelliklegüverte boyalan dış tesirler için koruyucu bir yüzey oluşturur. Önce Sülyen sürülür. Kuruması beklenir. Ardından astar boya sürülür. Bu da Kuruduktan sonra asıl boya sürülür. 
Güverte boyalarında kuruma süresi çok kısadır. Örneğin siyah güverte boyası 1-2 saat içinde kurur ve 6 litresi 100 m2 yüzey boyar. İki kat uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder