24 Mayıs 2016 Salı

Custom of port nedir?

C.O.P. Şartında yükleme ve/veya bosaltma, normal ve alıŞılagelmiŞ süreyi asmadıkça demuraj sözkonusu değildir. Yanaşma yerine kadar olan gemi beklemeleri (demirde veya alargada rıhtım sırası bekleme gibi) demurajsızdır; ancak gemi yükünü alıp/vermeye basladıktan sonra bu islemin olağan sürede bitirilmesi gereklidir. Geminin çok bekletilmesi ve olağanı aşan süreler için tasıyanın demuraj isteme hakkı olabilmektedir. Dolayısıyla liner şartı tamamen demurajsız taşıma öngörürken, c.o.p şartı yanaşma öncesinde demuraj öngörmez; ancak geminin yanaşmasından sonra yükle ilgili işlemlerin olağan sürede bitirilememesi durumunda taraflar arasında demurajı gündeme getirir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder